“After a series of stock market investments had gone bad, a businessman began looking for ways to reduce his household expenses. He told his wife to cut back on floral arrangements, clothes purchases and long-distance phone calls.
When he took an especially bad beating in the commodities market, he came home in a rage, demanding that she cancel her health club membership, her manicure appointments and her psychiatrist visits. “What’s more” he ranted, “if you ever learned to cook, we could get rid of the chef.”
“Well, for that matter,” the indignant wife retorted, “if you ever learned to fuck, we could get rid of the gardener.”

- *

Posle niza propalih investicija na berzi, jedan biznismen počeo je tražiti načina da smanji svoje kućne troškove. Sledstveno tome on reče svojoj ženi da svede na minimum izdatke za cvetne aranžmane, kupovinu odeće i troškove međumesnih telefonskih poziva na daljinu.
Kada je on zadobio jedan naročito težak udarac na tržištu robe, on se besan vrati kući, zahtevajući od žene da otkaže svoje članstvo u fitnes klubu, odlaske kod manikira i posete psihijatru. “Šta više,” on je praznoslovio, “ako bi ti jednom naučila da kuvaš, mi bi mogli da se oslobodimo izdataka za kuvaricu.”
“Kad smo već kod toga,” sa indignacijom odvrati žena “ako bi ti ikad naučio da jebeš, mi bi mogli da otpustimo i baštovana.”


Случајан избор књиге

Svako svoju pricu da isprica
“Ево још једне занимљиве збирке прича коју потписује Марко Смуков! После романа Маријана, писац се окреће краћој форми и наизглед лаганијој и необавезујућој тематици која се бави наравима и карактерима обичних и необичних људи. Свако од њих прича своју причу, дакле, уверљивости и живости приповедања доприноси прво лице...”

Из рецензије уредника

Анкета

Да ли сте читали књиге Марка Смукова?

Афоризми

- Срамежљивост је природно урођена саком људском бићу као заштита од злонамерних поступака других, али ако је претерана води у изолацију и инфериорност;

- Свој таленат уништаваш ако га не користиш;

- Најлепше је и најлакше ако учиниш оно што она жели, а да ли је то и најпаметније често се може знати те кад је сасвим касно;

- Људи читају књиге, гледају филмове, ТВ серије, радо слушају трачеве о другима, како би избегли суочаваање са незадовољством због сопствене реалности;

- Човек све може да опрости али не и ако му уништаваш његове снове;

- Да би реализовао своје снове мораш претходно да се избориш са страхом од неуспеха...

 

 М.С.